• Grunnvannsundersøkelser i Kaldvelladalen, Melhus kommune. Foreløpig rapport. 

   Andersen, Anne-Britt (NGU-Rapport (85.006), Report, 1985)
   I juni 1984 engasjerte fylkesmannen i Sør-Trøndelag NGU til å gjøre grunnvannsundersøkelser i Kaldvelladalen i Melhus kommune. Bakgrunnen for henvendelsen var en søknad fra Forsvaret om drift av et infiltrasjonsanlegg ved ...
  • Grusregisteret i Grue kommune, Hedmark. 

   Andersen, Anne-Britt (NGU-Rapport (85.052), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og ...
  • Grusregisteret i Kongsvinger kommune. 

   Andersen, Anne-Britt (NGU-Rapport (1807/13), Report, 1983)
   Kongsvingerprosjektet har som formål å vurdere bruksverdien av ulike kart og registre i forbindelse med kommunal planlegging. Arbeidet med Grus- registeret er gjort innenfor rammen av Kongsvingerprosjektet. Rapporten gir ...
  • Registrering av slitelagsgrus til skogsbilveier i Kongsvinger kommune. 

   Andersen, Anne-Britt (NGU-Rapport (85.050), Report, 1985)
   Registrering av slitelagsgrus til skogbilveier ble gjort som en oppfølging av Grusregisteret i Kongsvinger kommune. Arbeidet er gjort innenfor rammen av Kongsvingerprosjektet. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av ...
  • Reiserapport fra innføringskurs i satelittfjernmåling arrangert i Toulouse, Frankrike. 

   Andersen, Anne-Britt (NGU-Rapport (84.015), Report, 1984)
   Rapporten gir en kort bakgrunn for tilbudet om deltakelse i innføringskurset Remote Sensing Training Session i Toulouse. Det gis en oversikt over det faglige innholdet og en vurdering av opplegg og gjennomføring av kurset.