• Grunnvatn i fjell til spreidd bustad. GiN-veileder nr. 6 

      Henriksen, Helge; Finsrud, Roar; Ellingsen, Knut (red.); Andersen, Rune (Skrifter (102), Journal article, 1990)
      Veileder nr. 6 er ment å være en innføring i tilrettelegging av grunnvannsbrønner for spredt bosetning, enkelthus og små fellesvannverk. Den er utarbeidet av Indre Sogn Interkommunale Servicekontor (ISIS). Prosjektleder ...