• Automatisering av petrofysiske målinger. 

      Andersson, Frank (NGU-Rapport (87.148), Report, 1987)
      Magnetisk remanens ble tidligere målt med et manuelt instrument, et \"Oerstedmeter\", som ved hjelp av fire målesonder på et målestativ måler små magnetfelt som avleses på et viserinstrument. Dette instrumentets funksjoner ...