• Innkjøring av høgtrykksionekromatograf. 

      Andreassen, Birger T (NGU-Rapport (89.141), Report, 1989)
      Høgtrykksionekromatograf modell 2010i fra DIONEX er tatt i bruk for bestemmelse av F', C', NO2', PO4''', Br', NO3' og SO4''\u00FFi vann. Instrumentet, som ble innkjøpt i 1983, er etter hvert bygget ut og automatisert med ...