• Marine grunnkart i Sør-Troms. Rapport om biotopmodellering 

   Dolan, Margaret F.J.; Arvesen, Børge; Longva, Oddvar; Michelsen, Helena; Rasmussen, Tone; Selboskar, Odd Harald; Lepland, Aave; Plassen, Liv; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2012.070), Report, 2012)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjord ...
  • Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen - sluttrapport 

   Longva, Oddvar; Roaldsnes, Tore; Martinsen, Joakim; Hestvik, Ole Benjamin; Ulsrud, Eirik; Arvesen, Børge (NGU-Rapport (2008.034), Report, 2008)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten.\rI prosjektet \"Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen\" er ...