• Brannerite, a new mineral in Norway. 

      Autenboer, Tony van; Skjerlie, Finn J. (NGU (200), Journal article, 1957)
      Ved urandundersøkelser på Modum, ble mineralet brannerit påvist for første gang i Norge. Der forekommer ved hovedveien 300 m vest for Haugfoss bru. Mineralet opptrer på mer eller mindre åpne sprekker i en presset grønnskifer ...