• Årsak til radonproblemer i Kinsarvik. Oppfølgende geologiske og geofysiske undersøkelser i 2015, 2016 og 2017 

   Rønning, J.S.; Høst, J.; Böhme, M.; Fredin, O.; Hansen, L.; Hermanns, R.; Ofstad, F.; Solli, A. (NGU-Rapport (2020.022), Report, 2020)
   I Kinsarvik i Hardanger er det påvist meget høye verdier av den radioaktive og helseskadelige edelgassen radon i hus. Avsetningen de fleste radonbefengte husene står på, er tolket som en porøs og blokkrik endemorene. Ny ...
  • Field studies of unstable slopes in Sunndalen Valley 

   Saintot, A.; Dahle, H.; Redfield, T.; Böhme, M. (NGU-Rapport (2008.049), Report, 2008)
   Following a helicopter survey of the slopes along the Sunndalen valley and the surroundings in spring 2007, four sites have been selected for further field studies. Two sites, (Gikling and Ottem), were mapped during summer ...
  • Foreløpig kvartærgeologisk kart Bjørset - Helgheim, Jølster kommune. M 1:10 000 

   Böhme, M.; Sandøy, G.; Eilertsen, R.; Stalsberg, K.; Sletten, K. (Map, 2018)
   Inkludert produktark (6 s.): Detaljert kvartærgeologisk kart i bratt terreng - Bjørset-Helgheim, Hammar-Kjelsnes, Myklebust-Årnes, Skei, Sunde - Dvergsdal og Solheim, Jølster kommune (foreløpige utgaver)
  • Foreløpig kvartærgeologisk kart Solheim, Jølster kommune. M 1:10 000 

   Eilertsen, R.; Sletten, K.; Sandøy, G.; Stalsberg, K.; Böhme, M. (Map, 2018)
   Inkludert produktark (6 s.): Detaljert kvartærgeologisk kart i bratt terreng - Bjørset-Helgheim, Hammar-Kjelsnes, Myklebust-Årnes, Skei, Sunde - Dvergsdal og Solheim, Jølster kommune (foreløpige utgaver)
  • Foreløpig kvartærgeologisk kart Strond, Nord-Aurdal kommune. M 1:10 000 

   Rubensdotter, L.; Böhme, M.; Sandøy, G. (Map, 2019)
   Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rye-Follonglo, Strond, Leira og Aurdal-Nordåker (foreløpige kart), Nord-Aurdal kommune
  • Kartlegging av mulig ustabile fjellpartier, Sogn og Fjordane 

   Henderson, I. H. C.; Henriksen, H.; Böhme, M.; Saintot, A. (NGU-Rapport (2008.026), Report, 2008)
   Denne rapporten gir en beskrivelse og oppsummering av arbeid utført av NGU i forbindelse med fjellskredundersøkelser i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av en nasjonal satsing på fjellskredundersøkelser for å kartlegge ...
  • Metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred 

   Oppikofer, T.; Penna, I.; Böhme, M.; Nicolet, P.; Hermanns, R.L. (NGU-Rapport (2016.047), Report, 2016)
   Denne rapporten beskriver NGUs metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred, utviklet som del av den nasjonale kartleggingen av ustabile fjellpartier som NGU utfører på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektoratet ...
  • Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms - status og planer etter feltarbeid 2011 og 2012 

   Eiken, T.; Redfield, T.; Böhme, M.; Bunkholt, H.; Otterå, S.; Yugsi Molina, F.X.; Hermanns, R.L.; Dehls, J.; Osmundsen, P.T. (NGU-Rapport (2013.021), Report, 2013)
   66 ustabile fjellpartier er undersøkt i løpet av feltsesongene 2011 og 2012. 45 av de ustabile fjellpartiene er feltbefart for første gang av geologer fra NGU, og 19 av disse er avskrevet som ikke ustabile fjellpartier. ...