• An assessment of scale, sampling effort and confidence for maps based on visual and acoustic data in MAREANO 

   Thorsnes, Terje; Bellec, Valerie; Hodnesdal, Hanne; Bjarnadottir, Lilja Run; Buhl-Mortensen, Pål; Baeten, Nicole; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Dolan, Margaret F.J.; van Son, Thijs Christiaan (NGU-Rapport (2015.043), Report, 2015)
   MAREANO has mapped Norwegian waters for ten years, and produced several map series at different scales addressing bathymetry, geology, biology and pollution. There has been an increasing demand to document the confidence ...
  • Sedimentkjerner fra Barentshavet Øst tatt på MAREANO-tokt med G.O. Sars i 2014 

   Bellec, Valerie K.; Rise, Leif; Knies, Jochen; Baeten, Nicole; Klug, Martin; Olsen, Heidi A. (NGU-Rapport (2016.021), Report, 2016)
   På tokt MAREANO 2014-2016 med forskningsfartøyet G.O. Sars i 2014 ble det tatt sedimentkjerner med gravitasjonsprøvetaker (GC) på åtte stasjoner i Barentshavet Øst. Hensikten var i første rekke å få informasjon om mektighet ...