• Bakkemagnetometriske målinger i Altemark, Rana, Nordland. 

   Bakke, Stig (NGU-Rapport (84.054), Report, 1984)
   Ved Altemark i Rana, Nordland er det utført bakkemagnetometri over kjente forekomster av talk\/magnesitt og serpentinitt for å utprøve magnetometri som talkprosjekteringsmetode. I de fleste tilfeller gir serpentinitt med ...
  • Befaring av kvartsittforekomster i Indre Hardanger, Hordaland. 

   Bakke, Stig (NGU-Rapport (1560/12), Report, 1978)
   13 kvartsittforekomster i indre Hardanger ble befart og prøvetatt i løpet av vel en uke i august-september-1978. En av forekomstene, Espe, er av slik kvalitet, mengde og beliggenhet at den er teknisk-økonomisk interessant ...
  • Erfaringer med SEM/EMS etter to år 

   Bakke, Stig (NGU-Rapport (85.079), Report, 1985)
   Rapporten behandler erfaringene med NGU\/IKU's Scanning elektromikroskop\/mikrosonde etter to års bruk. Erfaringene med instrumentet har stort sett vært gode, og NGUs brukere har vist økende interesse for instrumentet. Det ...
  • Espe kvartsittforekomst i Ullensvang i Hordaland fylke. 

   Bakke, Stig (NGU-Rapport (1715), Report, 1980)
   Espe kvartsittforekomst i Ullensvang, Hordaland, ble sommeren 1979 undersøkt med henblikk på anvendelse til FeSi-framstilling. Bergartene i feltet; kvartsitt, leptitt og amfibolitt, kan antakelig korreleres med Telemark-suiten. ...
  • Magnesittmineraliseringer i serpentinitt fra Raudbergfeltet i Vik i Sogn 

   Bakke, Stig (NGU-Rapport (85.223), Report, 1985)
   Under kjerneboring etter ralkforekomster i Raudbergfeltet sommeren 1984 ble det oppdaget interessante magnesittmineraliseringer i serpentinitt. BH 1C ble detaljert undersøkt med henblikk på opptreden av slike mineraliseringer. ...
  • Talk i Raudbergfeltet, Vik i Sogn 

   Bakke, Stig (NGU-Rapport (86.018), Report, 1986)
   Rapporten beskriver talkmineraliseringene i Raudbergfeltet, Vik i Sogn, på grunnlag av resultater fra geologisk kartlegging, magnetometri, gravimetri og diamantboriong. Feltet inneholder svært store talkmineraliseringer ...