• Grus- og Pukkregisteret i Kautokeino kommune. 

   Stokke, John Anders; Bakkejord, Knut (NGU-Rapport (90.095), Report, 1990)
   Totalt er det registrert 123 sand- og grusforekomster i kommunen. 13 fore- komster langs eksisterende vegnett er beregnet til å inneholde 43 mill. m3 sand og grus. Kvaliteten på grusressursene med hensyn på bergarts- og ...
  • Grus- og pukkregisteret i Tana kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders; Bakkejord, Knut (NGU-Rapport (90.096), Report, 1990)
   Totalt er det registrert 78 sand- og grusforekomster og 3 pukk-forekomster i kommunen. 40 viktige grusforekomster er areal- og volumberegnet. Samlet er volumet innen disse forekomstene anslått til 90 mill. m3. Forekomsten ...