• Geologi på Byneset: en sammenstilling av geologiske, geofysiske og geotekniske data 

      Solberg, Inger-Lise; Rønning, Jan Steinar; Tønnesen, Jan Fredrik; Baranwal, Vikas Chand; Gasser, Deta; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2015.002), Report, 2015)
      I etterkant av kvikkleireskredet på Byneset 1. januar 2012, ble det gjennomført 2D resistivitetsmålinger som en del av den umiddelbare kartleggingen av områdene rundt skredgropa. Sammen med geotekniske grunnundersøkelser ...