• Geologisk kart Narvik kommune M 1:100 000 

   Bergstrøm, B.; Karlsen, T.A.; Boyd, R.; Bargel, T. (Map, 1995)
   Beskrivelse i publikasjonen \"En vandring i tid og rom, geologien i Narvik\" (NGU, 1995)
  • Mid-Norden project: Proposal for participation by NGU 

   Bjerkli, K.; Bargel, T.; Barkey, H.; Bølviken, B.; Wolff, F.C.; Roberts, D.; Rindstad, B.I.; Olesen, O.; Juve, G.; Boyd, R. (NGU-Rapport (88.153), Report, 1988)
   The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway ...
  • Midt-Norden-prosjektet: Forslag til deltagelse av NGU. 

   Roberts, D.; Bargel, T.; Barkey, H.; Bjerkli, K.; Bølviken, B.; Juve, G.; Olesen, O.; Rindstad, B.I.; Wolff, F.C.; Boyd, R. (NGU-Rapport (89.124), Report, 1989)
   Prosjektet tar sikte på å utgi et moderne geovitenskapelig atlas og databank til bruk ved prospektering for mineralressurser og i vurderingen av miljø- og geokjemiske problemstillinger innenfor et belte som strekker seg ...
  • Øvre Salangen. Kvartærgeologisk kart 1:10 000 

   Bargel, T.; Sveian, H.; Stalsberg, K.; Hansen, L. (Map, 2003)
   Vedlegg til NGU-rapport 2002.086