• Contributions to the geology of Hardangervidda (West Norway) I. An explosion-breccia occurrence in Hjølmodalen. 

   Svinndal, Sverre; Barkey, Henri (NGU (247), Journal article, 1967)
   An occurrence of breccia, which is thought to have been formed\rby a fluidization process, is described. The breccia is supposed to be\rgenetically related to similar breccias encountered in other parts of\rthe Precambrian ...
  • En vurdering av mineralske ressurser i Skjerstad kommune, Nordland 

   Lindahl, Ingvar; Solli, Arne; Barkey, Henri (NGU-Rapport (87.022), Report, 1987)
   Det er som grunnlag for vurdering av mineralske ressurser og Skjerstad sammenstilt berggrunnsgeologisk kart over kommunen i M 1:50 000. På dette er alle registrerte malm- og industrimineralforekomster avmerket. Det er gitt ...
  • Fact-finding Mission to Ethiopia and Eritrea 

   Sturt, Brian A.; Barkey, Henri (NGU-Rapport (95.077), Report, 1994)
   Frie emneord: Geologi Utviklingsbistand Organisasjonsstruktur Oppbyggingsbehov Rapporten gir en kortfattet oversikt over geologien i Etiopia og Eritrea, samt en oversikt over de viktigste mineralske ressurser. Videre ...
  • Innsamling av bergartsprøver for radiometriske aldersbestemmelser, Telemark, Hardangervidda, Trollheimen. 

   Svinndal, Sverre; Barkey, Henri (NGU-Rapport (730/781), Report, 1968)
   I 1966 ble det tatt 9 forskjellige bergartsprøver: 4 prøver av grunnfjellsbergarter fra Folladalen i Trollheimen, 3 prøver av en granitt ved Eidfjord, Indre Hardanger, 1 prøve av en granittgneis fra Hardangerjøkulen og 1 ...
  • Malmgeologisk undersøkelse 1962-1964 Nordreisa-Oksfjordområdet. 

   Trøften, Per Fr.; Barkey, Henri (NGU-Rapport (555), Report, 1964)
   Rapporten er delt i 3 bind: Bind IB Bilag, Bind II plansjer nr. 01-12, Bind III Plansjer nr. 13-36 samt liste over bilag nr. 37-80 som ikke er vedlagt rapporten, men som finnes i NGU's arkiv. Rapporten er meget omfattende ...
  • Mineralressurser på Statskogs eiendommer i Nord-Trøndelag 

   Wolden, Knut; Dahl, Rolv; Furuhaug, Oddvar; Heldal, Tom; Barkey, Henri; Ryghaug, Per (NGU-Rapport (95.128), Report, 1995)
   Rapporten er en del av et samarbeid mellom Statskog og NGU. Målsettingen med samarbeidet er å skaffe Statskog verktøy for å presentere og vurderer forekomster av mineralske ressurser som finnes på Statskogs eiendommer. I ...
  • Mulighet for utvikling av mineralressurser i Norge 

   Sturt, Brian A.; Barkey, Henri; Heldal, Tom; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (95.046), Report, 1995)
   Rapporten beskriver eksisterende og fremtidige muligheter for norsk mineralbasert industri, spesielt mulighetene for eksport.
  • Opportunities in development of Mineral Resources in Norway 

   Sturt, Brian A.; Heldal, Tom; Neeb, Peer-Richard; Barkey, Henri (NGU-Rapport (95.116), Report, 1995)
   Frie emneord: Infrastruktur. The report describes the Norwegian mineral extractive industry, and its principal products especially those for export. Opportunities for future development are outlined. The natural and ...