• Geofysiske målinger fra helikopter ved Skien, Telemark 1999, teknisk rapport. 

   Mogaard, John O.; Beard, Les (NGU-Rapport (2000.031), Report, 2000)
   Fortrolig til 21.12.2002 NGU utførte helikoptermålinger i 1999 over et område nord for Skien, Telemark. Oppdragsgiver var NGU og fylkesgeologen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Målingene var et ledd i NGU's arbeider med ...
  • Kartlegging av larvikitt mellom Sandefjord og Porsgrunn. 

   Heldal, Tom; Kjølle, Idunn; Beard, Les; Tegner, Christian; Lynum, Rolf (NGU-Rapport (99.059), Report, 1999)
   Regionale undersøkelser av larvikittforekomster mellom Sandefjord og Porsgrunn har blitt utført 1997 - 1999. Undersøkelsene har omfattet typekartlegging av larvikitt i felt, geofysiske målinger fra helikopter (magnetiske ...
  • SAS-96 Part II, Skagerrak Aeromagnetic Survey 1996, Interpretation Report 

   Olesen, Odleiv; Egeland, Bernt; Bidstrup, Torben; Torsvik, Trond; Beard, Les; Smethurst, Mark (NGU-Rapport (97.022), Report, 1997)
   Fortrolig til 2002 Potential field data in the Norwegian-Danish Basin have been interpreted. The aeromagnetic anomaly patterns is found to represent three types of magnetic sources: 1) Deep magnetic basement 2) Permian ...