• Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 76452800 M 1:100 000 

   Lepland, A.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Bøe, R.; Beaten, N.; Bjarnadóttir, L.R.; Dolan, M.; Bellec, V. (Map, 2017)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 63300600 M 1:100 000 

   Plassen, L.; Dolan, M.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Beaten, N.; Bellec, V.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Bøe, R.; Bjarnadóttir, L.R. (Map, 2017)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 65300430 M 1:100 000 

   Bellec, V.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Bøe, R.; Bjarnadóttir, L.R.; Dolan, M.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Beaten, N.; Plassen, L. (Map, 2017)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000