• An assessment of scale, sampling effort and confidence for maps based on visual and acoustic data in MAREANO 

   Thorsnes, Terje; Bellec, Valerie; Hodnesdal, Hanne; Bjarnadottir, Lilja Run; Buhl-Mortensen, Pål; Baeten, Nicole; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Dolan, Margaret F.J.; van Son, Thijs Christiaan (NGU-Rapport (2015.043), Report, 2015)
   MAREANO has mapped Norwegian waters for ten years, and produced several map series at different scales addressing bathymetry, geology, biology and pollution. There has been an increasing demand to document the confidence ...
  • Effekt på havbotnen av skjelsanduttak i utvalte konsesjonområde i Hordaland 

   Bøe, Reidulv; Ottesen, Dag; Plassen, Liv; Longva, Oddvar; Bellec, Valerie (NGU-Rapport (2016.044), Report, 2016)
   I 2015 og 2016 blei det gjennomført tokt til Øygarden og Fjell kommunar for å kartlegge utvalde konsesjonsområde for skjelsandopptak, kvar det har blitt tatt opp skjelsand, og korleis dette har påverka botnen. Data vart ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra indre Kongsfjorden og indre Rijpfjorden samt områdene SK01 og SK02 vest for Svalbard 

   Jensen, Henning K.B.; Bellec, Valerie (NGU-Rapport (2019.027), Report, 2019)
   På MAREANO-toktene med FF G.O. Sars i 2017 og 2018 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på 8 prøvetakingsstasjoner, fordelt med 1 stasjon i SK01, 1 stasjon i SK02, 3 stasjoner i indre Kongsfjorden og 3 ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra MAREANO Øst - MAREANO 

   Jensen, Henning K.B.; Knies, Jochen; Bellec, Valerie (NGU-Rapport (2018.018), Report, 2018)
   På MAREANO-tokt med G.O. Sars i oktober - november 2017 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på 5 prøvetakingsstasjoner i områdene MAREANO Øst 4 og 5. Analyser av overflatesedimentene viser at arsen (As) har ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet : MAREANO. 

   Jensen, Henning K.B.; Bellec, Valerie (NGU-Rapport (2021.028), Report, 2022)
   På MAREANO-toktene 2020104 og 2020110 med FF G.O. Sars i 2020 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på totalt 16 prøvetakingsstasjoner i Norskehavet; Frøyabanken, Sulatrekanten, Haltenbanken, Sklinnadjupet, ...
  • Sandwaves and sand transport on the Barents Sea continental margin 

   Bøe, Reidulv; Bellec, Valerie; Walderhaug, Olav; Knies, Jochen; Chand, Shyam; Dolan, Margaret; Rise, Leif; Winsborrow, Monica (NGU-Rapport (2013.005), Report, 2013)
   Sandwaves are common on many continental shelves indicating erosion, transport and deposition of sand by bottom currents. Their dynamic nature means that they can pose challenges to seafloor installations such as pipelines ...
  • Toktrapport - Sklinnatoktet 2018: prøvetaking for miljøgifter mellom Sklinnabanken og Skjoldryggen 

   Sveistrup, Anne; Fuglevik, Anders; Jakobsen, Frank; Bellec, Valerie; Thorsnes, Terje; Holte, Børge; Sæther, Harald (NGU-Rapport (2018.016), Report, 2018)
   Høye konsentrasjoner av kvikksølv, PCB og andre organiske miljøgifter innenfor område 06 på Sklinnabanken førte i oktober 2017 til at Fiskeridirektoratet stengte feltet for alt fiske etter kveite. I november 2017 ble det ...