• Geologiske forhold langs planlagt tunneltrase fra Moi til Drangsdalen. 

      Berg, Silje S.; Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2000.079), Report, 2000)
      (Forkortet) Det finnes tre ulike bergartsenheter langs den planlagte tunneltraseen: 1) granittisk gneiss, 2) noritt og 3) anortositt. Bergartene er homogene og kompetente, og antas å være svært gunstige for tunneldrift. ...