• Deglasiasjonsforløpet i Aurlandsdalen og områdene omkring, Vest-Norge. 

   Bergstrøm, Bjørn (NGU (317), Journal article, 1975)
   Ice movements and the course of deglatiation in the Aurland area are reconstructed. The oldest ice movement was from the SE-ESE and converged towards Aurlandsfjorden, while the younger movements were influenced by the local ...
  • Elsfjord. Kvartærgeologisk kart; Elsfjord; 19273; 1:50 000; trykt i farger 

   Bergstrøm, Bjørn (Map, 1995)
   Beskrivelsen finnes på kartet.
  • Feltbefaring av seks lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden 

   Cramer, Jan; Lutro, Ole; Frengstad, Bjørn; Bergstrøm, Bjørn; Rønningen, Åse (NGU-Rapport (2010.059), Report, 2010)
   På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport ...
  • Forprosjekt: Geologi i "Verneplanen for vassdrag (2001-2003)" 

   Follestad, Bjørn A.; Bargel, Terje; Olsen, Lars; Sveian, Harald; Bergstrøm, Bjørn; Reite, Arne (NGU-Rapport (2002.019), Report, 2002)
   Med basis i eksisterende kvartærgeologiske kartdata i målestokk 1:20.000 , 1:50.000, 1:250.000 og 1:1 mill er det gjennomført en første beskrivelse av de kvartærgeologiske\/geologiske forholdene i det utvalget av vassdrag ...
  • Glacial geology,deglacition chronology and sea-level changes in the southern Telemark and Vestfold counties, Southeastern Norway 

   Bergstrøm, Bjørn (NGU Bulletin (435), Journal article, 1999)
   A revised and more detailed deglaciation chronology is presented in the soputhern Telemark and Vestfold, southeastern Norway, based mainly on information and results from mapping projects on the superficial deposits carried ...
  • Grunnvann i Andebu kommune 

   Rohr-Torp, Erik; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (92.039), Report, 1992)
   Andebu kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN- arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunen har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske ...
  • Grunnvann i Hof kommune 

   Rohr-Torp, Erik; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (92.040), Report, 1992)
   Hof kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart ...
  • Grunnvann i kommunene Borre, Holmestrand, Nøtterøy, Sande, Sandefjord, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg 

   Rohr-Torp, Erik; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (92.045), Report, 1992)
   Av B-kommunene i Vestfold er det bare Svelvik som har prioritert områder for en nærmere vurdering. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i B-kommun- ...
  • Grunnvann i Kviteseid kommune. 

   Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.083), Report, 1991)
   Kviteseid kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Kviteseid kommune er det flere større og mindre breelv- og elveavsetninger som kan utnyttes til grunnvannsforsyning. I de prioriterte områdene Kviteseid sentrum, ...
  • Grunnvann i Lardal kommune 

   Bergstrøm, Bjørn; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (92.041), Report, 1992)
   Lardal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske ...
  • Grunnvann i Larvik kommune 

   Bergstrøm, Bjørn; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (92.042), Report, 1992)
   Larvik kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart ...
  • Grunnvann i Nome kommune 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, J.; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (91.074), Report, 1991)
   Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Nome kommune er det grunne elveavsetninger langs vassdraget mellom Nomevann og Flåvatn, og to store breelvavsetninger, Stormo og Nomehaugen. Breelvav- setningene er interessante ...
  • Grunnvann i Notodden kommune. 

   Bergstrøm, Bjørn; Klempe, Harald; Ragnhildstveit, J. (NGU-Rapport (91.075), Report, 1991)
   Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Notodden kommune har flere store løsavsetinger knyttet til vassdrag i Heddal, Gransherad og Lisleherad. Som vannkilde for Notodden by er Slidremoen, Årlifoss i Lisleherad ...
  • Grunnvann i Porsgrunn kommune. 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, J.; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (91.081), Report, 1991)
   Porsgrunn kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. I Porsgrunn kommune er det små muligheter for grunnvannsforsyning fra løs- masser. Bergarten Larvikitt er vanligst, og denne bergarten er en svak vanngiver. Basalt i øst ...
  • Grunnvann i Ramnes kommune 

   Rohr-Torp, Erik; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (92.043), Report, 1992)
   Ramnes kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske ...
  • Grunnvann i Skien kommune 

   Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.077), Report, 1991)
   Skien kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Skien kommune er de fleste grunnvannsforekomstene i løsmasser båndlagt av bebyggelse. Geiteryggen er en stor breelvavsetning der det er mulig å ta ut store mengder grunnvann ...
  • Grunnvann i Tinn kommune. 

   Ragnhildstveit, Jomar; Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (91.085), Report, 1991)
   Tinn kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Tinn kommune er grunnvannsmulighetene knyttet til breelv- og elveavsetninger rundt Tinnsjøen. I de prioriterte områdene Miland, Atrå og Austbygdi er det trolig gode muligheter ...
  • Grunnvann i Våle kommune 

   Rohr-Torp, Erik; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (92.044), Report, 1992)
   Våle kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart ...