• Årsrapport Geokjemisk avdeling 1987 

   Bølviken, B.; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (88.023), Report, 1988)
   Geokjemisk avdeling hadde i 1987 45 ansatte som fordeler seg på avdelings- kontor (3) og seksjonene for kjemisk analyse (23), geokjemi (10) og edb (9). Avdelingens regnskapstall for 1987 viser kr 14.7 mill. Med skjønnsmessig ...
  • Årsrapport, Geokjemisk avdeling 1985 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Faye, G. Chr.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (86.044), Report, 1986)
   Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (24), geokjemisk kartlegging (10) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1985 viser kr. ...
  • Årsrapport, Geokjemisk avdeling 1986 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Faye, G. Chr.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (87.031), Report, 1987)
   Geokjemisk avdeling har 43 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (23), geokjemisk kartlegging (10) og edb (7). Avdelingenes regnskapstall for 1986 viser ...