• Berggrunnskartlegging i Kongsberg-Modum-Hønefoss-området 

      Bingen, Bernhard; Svendby, Anne Kathrine (NGU-Rapport (2019.001), Report, 2019)
      Rapporten summerer opp mål og produkter av berggrunnskatlegging prosjektet i Kongsberg-Modum-Hønefossområdet, som ble utført på NGU mellom 2010 og 2018.