• Holmedal brønnfelt, Sunnfjord: Langtids prøvepumping og tracertester 

      Gaut, Sylvi; Braathen, Alvar; Bjørnstad, Helge; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (99.016), Report, 1999)
      Den krystalline og metamorfe berggrunnen i Norge er uten primær permeabilitet og porøsitet. All oppbevaring og transport av nyttbart grunnvann forekommer derfor på sprekker i fjellet. Med bakgrunn i studier av lineament- ...