• An assessment of scale, sampling effort and confidence for maps based on visual and acoustic data in MAREANO 

   Thorsnes, Terje; Bellec, Valerie; Hodnesdal, Hanne; Bjarnadottir, Lilja Run; Buhl-Mortensen, Pål; Baeten, Nicole; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Dolan, Margaret F.J.; van Son, Thijs Christiaan (NGU-Rapport (2015.043), Report, 2015)
   MAREANO has mapped Norwegian waters for ten years, and produced several map series at different scales addressing bathymetry, geology, biology and pollution. There has been an increasing demand to document the confidence ...
  • Environmental Variability Index (EVI) - a MAREANO methods study for guidance of sampling effort 

   van Son, Thijs Christiaan; Buhl-Mortensen, Pål; Bjarnadottir, Lilja Run; Thorsnes, Terje; Gonzales-Mirelis, Genoveva; Dolan, Margaret (NGU-Rapport (2015.027), Report, 2015)
   MAREANO is an interdisiplinary programme mapping Norwegian offshore bathymetry, geology, biology and geochemistry. Following bathymetric mapping by the Norwegian Hydrographic Service, biological and geological sampling are ...
  • Evaluation of Underwater Hyperspectral Imagery (UHI) for MAREANO 

   Dolan, Margaret F.J.; Bjarnadottir, Lilja Run; Buhl-Morten, Pål; Thorsnes, Terje; Ludvigsen, Martin; Tegdan, Jørgen; Aas, Lars Martin Sandvik; Ekehaug, Stefan (NGU-Rapport (2015.047), Report, 2016)
   As part of a method development initiative in the MAREANO seabed mapping programme (www.mareano.no) a pilot survey using Underwater Hyperspectral lmagery (UHI) was undertaken in Trondheimsfjorden during December 2014. ...
  • MARfisk – Aktiv bruk av MAREANO-kart i fiskeflåten 

   Longva, Oddvar, Thorsnes, Terje; Bjarnadottir, Lilja Run; Hodnesdal, Hanne (NGU-Rapport (2019.002), Report, 2019)
   Forsøksfiske med aktiv bruk av detaljerte bunntype- og dybdekart fra MAREANO, installert på Olex kartplotter, er gjennomført. Til sammen nitten båter, både havgående og kystbåter. Elleve båter har rapportert sine erfaringer. ...