• Faresoner for utløp, oppdemming og flom som følge av fjellskredfare ved Mannen 

      Anda, Einar; Bjerke, Per Ludvig; Saintot, Aline; Dahle, Halgeir; Hermanns, Reginald; Crosta, Giovanni (NGU-Rapport (2011.058), Report, 2011)
      Målet med kartleggingen av faresoner tilknyttet fjellskredfaren fra Mannen er å bedre grunnlaget for vurdering av farene i arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskapssituasjoner. Rapporten gir faresoner med tilhørende ...