• Befaring av Grasbott skiferforekomst, Notodden kommune, Telemark 

   Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2001.079), Report, 2001)
   En kort befaring av forekomsten ble foretatt i juli 2001. Det er åpnet brudd på to steder med 150 meters avstand og 60 meters høydeforskjell i forekomsten. Forekomsten består av kvartsskfier tilhørende Seljordgruppen i ...
  • Befaring av lokaliteter for murestein ved Eikje og Langerud i Sigdal, Buskerud 

   Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2011.063), Report, 2011)
   Kartleggingen i forbindelse med Kongsberg-Modum-prosjektet har avdekket at det finnes et godt potensial for murestein i området sør Prestfoss. Bergartene som er aktuelle består av båndede lyse og mørke gneisser\/skifre som ...
  • Borkjerneundersøkelser (bh. 17-98) av mikroklingneissen i Bleivassli, Hemnes, Nordlan 

   Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (99.047), Report, 1999)
   Vinteren 1998 ble det boret to borhull gjennom kroppen av mikroklingneiss i Bleikvassli. Fem prøver fra Bh. 17-98 er analysert med XRF for hoved- og sporelement geokjemi og mineralogi-undersøkelser. Disse analysene ble ...
  • De høymetamorfe bergartene øst for Røssvatnet: en feltrapport 

   Edland, Elisabeth; Larsen, Rune B.; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (98.137), Report, 1998)
   Denne rapporten presenterer foreløpige resultater av feltarbeid i området øst for Røssvatnet i Nordland, utført i perioden 9 juli - 10 september 1997. Arbeidet gjennomføres som et samarbeid med NGU og Institutt for geologi ...
  • De viktigste mineralressursområdene i Buskerud 

   Bjerkgård, Terje; Sandstad, Jan Sverre; Ihlen, Peter M. (NGU-Rapport (2016.013), Report, 2016)
   Inntil nå har de aller fleste av Norges mineralressurser kun vært punktfestet, dvs. uten et definert areal. De har også i liten grad vært verdisatt, dvs. i hvilken grad de er viktige ressurser. Dette er problematisk i ...
  • Detaljkartlegging av Grasbott skiferforekomst ved Notodden, Telemark 

   Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2002.115), Report, 2002)
   En kort befaring av Grasbott skiferforekomst i 2001 dannet grunnlaget for en mer detaljert undersøkelse i 2002. Undersøkelsen hadde som mål å kartlegge utbredelse av økonomisk drivbare partier av forekomsten. Arbeidet har ...
  • Detaljkartlegging av Ulvhusområdet, Egersundsfeltet, Rogaland 

   Bjerkgård, Terje; Kjølle, Idunn (NGU-Rapport (2002.109), Report, 2002)
   Rapporten omhandler detaljert kartlegging av Ulvhusområdet, et område med labradoriserende anortositt ca. 3 km nord for Hellevik i Hå kommune. Kartleggingen ble foretatt på økonomisk kartgrunnlag i 1:5000 skala. Bergarten ...
  • Detaljkartlegging av utvalgte områder for murestein i Bø og Sauherad kommuner, Telemark 

   Lund, Bjørn; Furuhaug, Leif; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2008.005), Report, 2008)
   Detter arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Midt-Telemark Næringsutvikling as, som ble startet i år 2007. Prosjektet har gått ut på å detaljkartlegge ressursgrunnlaget for drift på skifer og tørrmurestein i ...
  • Distribution of ore-forming elements in sediment-hosted massive sulphide mineralisations in the Rana region, Norway 

   Larsen, Rune B.; Moralev, Gleb V.; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (95.151), Report, 1995)
   Frie emneord: Sulfidmalmforekomst Ore-element ratio analysis of 67 sulphide occurrences from two meta- sedimentary units in the Scandinavian Caledonides, has shown that the proportional distribution of Zn and Pb are similiar ...
  • Distribution of precious metals in the Bleikvassli Zn-Pb Sedex type deposit, Nordland, Norway 

   Larsen, Rune B.; Moralev, Gleb V.; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (95.154), Report, 1995)
   In contrast to the volcanic hosted massive sulfide deposits, the presence of recoverable gold is not a common feature of sedex type Pb-Zn deposits. However, the available data suggest that the gold content in the Bleikvassli ...
  • Fluorine-rich biotites and alkali-metasomatism as guided to massive sulphide deposits: an example from the Bleikvassli Zn-Pb-Ah-(CU) deposit, Norway 

   Walker, Nicholas; Bjerkgård, Terje; Birkeland, Anne; Larsen, Rune B. (NGU-Rapport (95.152), Report, 1995)
   Frie emneord: Sulfidmalmforekomst Fluorrike biotitter The Bleikvassli massive sulphide deposit is closely associated with a microcline gneiss interpreted as the metamorphosed equivalent of an alkaline magmatic rock of ...
  • Follow-up studies in the Okstindan Area, The Rødingsfjall Nappe Complex, Nordland, Norway 

   Bjerkgård, Terje; Larsen, Rune B. (NGU-Rapport (96.157), Report, 1996)
   Follow-up work has been conducted in three restricted areas of the 1200 km2 large Okstindan Area on the basis of earlier anomalies found during regional surveys. The three areas have been subjected to detailed geophysical ...
  • Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport april 2018 

   Bjerkgård, Terje; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob; Sandstad, Jan Sverre; Saalmann, Kerstin; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2018.005), Report, 2018)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018 og rapporten her oppsummerer resultatene fra prosjektet pr. ...
  • Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016 

   Saalmann, Kerstin; Bjerkgård, Terje; Sandstad, Jan Sverre; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob (NGU-Rapport (2016.050), Report, 2016)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember ...
  • Geology of the Folldal area, southern Trondheim Region Caledonides, Norway. 

   Bjerkgård, Terje; Bjørlykke, Arne (NGU Bulletin (426), Journal article, 1994)
   The lowest stratigraphic unit in the Folldal area is the Gula Group, comprising turbidites and minor greenstones in the lower part (the Singsås Formation) and graphitic pelites with subordinate marble and conglomerate in ...
  • Geology of the Kjøkkenbukta orebody, Bleikvassli Gruber, Nordland, Norway 

   Moralev, Gleb V.; Larsen, Rune B.; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (96.155), Report, 1997)
   The aim of the present study was to obtain more data regarding geological relations between the massive sulfide ore and wall rock, especially the microcline gneiss, the genesis of which is a subject of discussion. Another ...
  • Geology of the Mauken tectonic window, Målselv, Troms 

   Henderson, Iain; Schönenberger, Johannes; Sandstad, Jan Sverre; Bjerkgård, Terje; Slagstad, Trond (NGU-Rapport (2015.013), Report, 2015)
   This report presents the results from bedrock mapping in the Mauken tectonic window, carried out in several periods in 2011-2013. During the NGU MINN program, the Mauken area has been subject to a high-resolution airborne ...
  • In-situ verdi av metallforekomster i Norge 

   Gautneb, Håvard; Bjerkgård, Terje; Sandstad , Jan Sverre (NGU-Rapport (2022.009), Report, 2022)
   Denne rapporten gir en oversikt over in-situ verdien av statens mineraler i Norge. Statens mineraler er metallene med egenvekt 5 g/cm3 eller høyere pluss svovel, titan og arsen. I tillegg er scandium og beryllium inkludert. ...
  • Kartlegging av natursteinpotensialet i Buskerud og Telemark 2002/2003 

   Bjerkgård, Terje; Lund, Bjørn (NGU-Rapport (2003.043), Report, 2003)
   I 2002\/2003 ble det utført befaringer og kartlegging av natursteinspotensialet, spesielt med hensyn på skifer og murestein i Numedal, Sigdal-Eggedal i Buskerud og Notodden og Tinn kommune i Telemark. I Numedal og ...
  • Kartlegging av potensialet for murestein nær Kiil gård, Bamble kommune 

   Marker, Mogens; Lund, Bjørn; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2007.004), Report, 2007)
   I tilknytning til samarbeidsprogrammet mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold kartla NGU i august 2006 et område nær Kiil gård sørvest for Rørholt på grensen mellom Kragerø og Bamble kommuner for å undersøke forekomster ...