• Drinking water quality, Rift Valley, Ethiopia 

   Bjorvatn, Kjell; Reimann, Clemens; Siewers, Ulrich; Melaku, Zenebe; Haimanot, Redda Tekle (NGU-Rapport (2002.033), Report, 2002)
   138 samples from wells, springs, hot springs and rivers, all used as drinking water, were collected from the Ethiopian part of the Rift Valley. In addition one sample was collected from each of the 8 Ethiopian Rift valley ...
  • Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra område nær Oslo og Bergen 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge; Reimann, Clemens; Strand, Terje; Siewers, Ulrich; Hall, Gwendy E.M.; Bjorvatn, Kjell (NGU-Rapport (95.161), Report, 1995)
   Dette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i ...
  • Seasonal variations of fluoride content in groundwater from wells drilled in bedrock 

   Bårdsen, Asgeir; Banks, David; Sand, Kari; Bjorvatn, Kjell (NGU Bulletin (435), Journal article, 1999)
   The aim of the present study was to investigate seasonal variations in the concentration of fluoride in water samples from bedrock groundwater in the county of Hordaland. Water samples from 42 deep wells were obtained once ...
  • The hydrogeochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH,F,Rn,U,Th,B,Na,Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway 

   Morland, Geir; Strand, Terje; Reimann, Clemens; Siewers, Ulrich; Hall, Gwendy E.M.; Bjorvatn, Kjell; Banks, David; Skarphagen, Helge (NGU Bulletin (432), Journal article, 1997)
   Over 300 samples of bedrock groundwater from Hordaland county and the Oslo rift lithologies of Vestfold county have been collected and analysed for radon and fluoride. A selection of 150 samples have been analysed for a ...