• Fjellskredkartlegging i Troms 

   Henderson, I. H. C.; Blikra, L. H.; Venvik-Ganerød, G.; Saintot, A. (NGU-Rapport (2007.041), Report, 2007)
   Denne rapporten er en statusrapport for NGUs arbeid med prosjektet Forprosjekt - Fjellskred i Troms og representerer arbeidet som er utført ved slutten av feltarbeidet i 2006. 13 lokaliteter som har potensiale til å utvikle ...
  • Neotectonics in Norway, Final Report 

   Blikra, L. H.; Fjeldskaar, W.; Olsen, L.; Roberts, D.; Rise, L.; Brekke, H.; Olesen, O.; Bockmann, L.; Faleide, J. I.; Dehls, J.; Bungum, H.; Riis, F.; Hicks, E.; Braathen, A.; Longva, O.; Lindholm, C. (NGU-Rapport (2000.002), Report, 2000)
   Geodynamic modelling of the present crustal uplift indicates that the uplift of western Norway and northern Norway is partly due to other mechanisms that the glacioisostatic rebound. We have also deduced a new model based ...
  • Røssvatnet. Kvartærgeologisk kart; Røssvatnet; 19261; 1:50 000; Plottekart 

   Blake, P. K.; Riiber, K.; Blikra, L. H.; Olsen, L.; Sveian, H. (Map, 2001)
   Plotteversjon 2006
  • Skredfarekartlegging i Vestfjorddalen 

   Sletten, K.; Sandersen, F.; Dahlgren, S.; Blikra, L. H. (NGU-Rapport (2004.023), Report, 2004)
   Skredkartleggingen gir et viktig grunnlag for å gjøre Vestfjorddalen og Rjukanby et tryggere sted å bo. Dette prosjektet er utført som et samarbeid mellomNorges geologiske undersøkelse (NGU), Norge Geotekniske Institutt ...
  • Ustabile fjellpartier i fyllittområdene i Flåm - Aurland 

   Henderson, I. H. C.; Blikra, L. H. (NGU-Rapport (2008.033), Report, 2008)
   Etter ønske fra Aurland kommune gis det her en oppsummering av undersøkelsene som er utført av det ustabile fjellpartiet ved Stampa i Aurland. Arbeidet inngår i et større 3-års samarbeidsprosjekt med Sogn og Fjordane ...