• Grunnvann i Balsfjord kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.030), Report, 1991)
   Balsfjord er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er gjennomført feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke de oppgitte vannbehov ved boring i fjell ...
  • Grunnvann i Bardu kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.024), Report, 1991)
   Bardu er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Det innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med gode muligheter for større grunnvannsuttak ved Ala og Finnkroken. Særlig ...
  • Grunnvann i Kåfjord kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.027), Report, 1991)
   Kåfjord er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannsuttak i løsmasser generelt er gode innenfor ...
  • Grunnvann i Kvænangen kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.028), Report, 1991)
   Kvænangen er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannsuttak fra fjell og løsmasser generelt er gode.
  • Grunnvann i Målselv kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.025), Report, 1991)
   Målselv er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at muligheter for uttak av grunnvann synes å være tilstede innen de fem ...
  • Grunnvann i Nordreisa kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.029), Report, 1991)
   Nordreisa er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannvannsuttak fra løsmasser og fjell innen ...
  • Grunnvann i Storfjord kommune. 

   Klemetsrud, T.; Blikra, L.H. (NGU-Rapport (91.026), Report, 1991)
   Storfjord er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannsuttak i løsmasser innen de prioriterte ...
  • Storsteinnes. Kvartærgeologisk kart 1:15 000 

   Sletten, K.; Hansen, L.; Blikra, L.H. (Map, 2007)