• Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad 

      Heldal, T.; Bloxham, E. (NGU-Rapport (2007.079), Report, 2008)
      Kvernstein, Steinbrudd\rI løpet av en to-års periode har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Hyllestad kommune. Bruddene er kartlagt og registrert i databaser ved hjelp av GPS, og hvert av dem er karakterisert på bakgrunn av ...