• Feltrapport: Kversteinsbrudd i Hyllestad, Sogn og Fjordane 

      Heldal, Tom; Bloxham, Elizabeth (NGU-Rapport (2011.075), Report, 2015)
      I løpet av en to års periode har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Hyllestad kommune. Bruddene er kartlagt og registrert i databaser ved hjelp av GPS, og hvert av dem er karakterisert på bakgrunn av geologiske trekk, ...