• Beskrivelse til geologisk kart over Rogaland Anortosittprovins, 1:75 000 

      Schiellerup, Henrik; Robins, Brian; Meyer, Gurli; Marker, Mogens; Bolle, Olivier (NGU-Rapport (2004.007), Report, 2004)
      Det geologiske kartet er en oppdater oversikt over geologien i anortosittprovinsen i Rogaland, og kan danne grunnlag for forståelsen av de eksisterende geolgoiske ressursene og fremtidig mineralleting i provinsen. Kartet ...