• Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrase fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn stasjon 

   Solli, A.; Braathen, A.; Dahlgren, S.; Heldal, T.; Nordgulen, O.; Lutro, O. (NGU-Rapport (2000.015), Report, 2000)
   Langs planlagt jernbanetrase fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn stasjon finnes det følgende bergarter: . Larvikitt mellom Larvik og Eidanger. Larvikitten er en forholdsvis uensartet og vanligvis grovkornet bergart med ...
  • Holmedal brønnfelt, Sunnfjord: Geologiske undersøkelser og prøve- pumping 

   Braathen, A.; Jæger, Ø.; Storrø, G.; Henriksen, H.; Gaut, S. (NGU-Rapport (98.085), Report, 1998)
   Norges geologiske undersøkelse sin økte forskningsinnsats på grunnvann i fjell gjennom forskningsprosjektet \"Bruddsoner og grunnvann i Sunnfjord\" har hatt som mål å fremskaffe en regional forståelse av deformasjonen langs ...
  • Neotectonics in Norway, Final Report 

   Blikra, L. H.; Fjeldskaar, W.; Olsen, L.; Roberts, D.; Rise, L.; Brekke, H.; Olesen, O.; Bockmann, L.; Faleide, J. I.; Dehls, J.; Bungum, H.; Riis, F.; Hicks, E.; Braathen, A.; Longva, O.; Lindholm, C. (NGU-Rapport (2000.002), Report, 2000)
   Geodynamic modelling of the present crustal uplift indicates that the uplift of western Norway and northern Norway is partly due to other mechanisms that the glacioisostatic rebound. We have also deduced a new model based ...
  • The geology of the Engebøfjell eclogite deposit and its regional setting 

   Korneliussen, A.; Ragnhildstveit, J.; Lutro, O.; Erambert, M.; Braathen, A. (NGU-Rapport (98.081), Report, 1998)
   Fortrolig til 04.05.2003. The Engebøfjellet eclogite deposit is situated at the northern side of Førde- fjord near the small community Vevring in Naustdal kommune, Sogn og Fjordane county, W.Norway. Geologically the ...