• Magnetiske borhullsmålinger i gruva i Malm. 

   Brandhaug, Kolbjørn (NGU-Rapport (85.128), Report, 1985)
   Magnetiske målinger er utført i borhull nr. G 970 i gruva i Malm. Målingene peker ut en magnetisk pol øst for borhullet i 60 m dyp.
  • Magnetiske borhullsmålinger på Vikafjellet, Vik, Sogn og Fjordane. 

   Brandhaug, Kolbjørn (NGU-Rapport (85.224), Report, 1985)
   Magnetiske målinger er utført i 3 borhull på Vikafjellet i Sogn. Borhullenes koordinater er: Borhull 1A UTM 3543 67568 UTM-sone 32 \" 1B \" 3546 67572 \" 32 \" 3C \" 3541 67582 \" 32 En magnetisk pol er lokalisert i 260-280 ...
  • Magnetiske borhullsmålinger ved Bersås og Meisingset 

   Brandhaug, Kolbjørn (NGU-Rapport (1696/2), Report, 1980)
   Magnetiske målinger er utført i en del diamantborhull på Bersås og Meisingset. Måleforholdene er ugunstige da det i de fleste hull er påtruffet malmsoner som dominerer magnetfeltet. Bare i et par hull har målingene muligens ...