• Diamantboringer Øksnanuten/Sandnes. 

      Bratli, Johs.; Gausdal, Odd (NGU-Rapport (361/B), Report, 1963)
      Boringene ble foretatt for å undersøke en uranmineralisert gneis. Det ble boret 3 hull med samlet borlengde 120 meter.