• InterCity-prosjektet, Østfoldbanen Fredrikstad - Sarpsborg. Faglig rådgivning rundt geologiske forhold i Fredrikstad 

   Venvik, Guri; Dagestad, Atle; Sæther, Ola Magne; Bredal, Marie; Solberg, Inger-Lise; Pettersen, Eirik (NGU-Rapport (2019.028), Report, 2019)
   NGU har på oppdrag fra Statens vegvesen og Bane Nor bidratt med faglig rådgivning i kartlegging av omfang og årsak til setningsutvikling i Fredrikstad sentrum, med spesielt fokus på området rundt Glemmen og Rolvsøyveien. ...
  • Årsmelding 2019 - Draumen 

   Jacobsen, Frank Werner; Gunleiksrud, Ida Marie; Bredal, Marie; Acosta-Gongora, Pedro; Christoffersen, Marianne; Hibelot, Thomas; Wang, Ying; Paulsen, Hanne-Kristin; Hagen-Peter, Graham; Dahl, Rolf M. (Report, 2020)
   Vi har utfordra ni av våre yngre forskarar, ein frå kvart av våre geofaglege lag, og spurd dei om å skrive ein fri og personleg tekst om yrkesvalet, karrieren deira, og geologien sin plass i samfunnet framover mot 2050.