• Årsrapport 1983 for løsmasseavdelingen. 

      Bryhn, Knut Ø.; Neeb, Peer R.; Hamborg, Martin (NGU-Rapport (84.070), Report, 1984)
      Løsmasseavdelingen ble opprettet som egen avdeling ved NGU 1. januar 1983. Avdelingen består av et administrasjonskontor, seksjon for løsmassekart- legging, seksjon for hydrogeologi og seksjon for ingeniørgeologi. Årsrapporten ...