• Grunnvannsforsyning, Vasser 

      Bryn K.Ø. (NGU-Rapport (O-75156), Report, 1975)
      Det var ønsket en generell vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning på Vasser. Tre områder ble mer konkret vurdert. Grunnvann fra fjell og løsmasser ble vurdert.