• Grunnvann til Viul tresliperi. 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-76032), Report, 1976)
   Boring i forbindelse med vannforsyning til tresliperiet. Små muligheter i løsavsetningene, vesentlig leire.
  • Grunnvannsforsyning til campingplass, Nes Camping, Jeløya. 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-76055), Report, 1976)
   Det var ønsket mer grunnvann til campingplassen. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sandsten.
  • Grunnvannsforsyning til hytte, Skjeberg 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-76053), Report, 1976)
   Det var ønsket vann til 2 hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergart i områdeter granitt.
  • Grunnvannsforsyning til Kjerringberget Vel. 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-75148), Report, 1975)
   Det var ønsket grunnvann til hyttefeltet. Det ble nylig boret en brønn til 82 m dyp, nesten uten vann. Bergarten er Larvikitt. Det ble frarådet å bore flere brønner.
  • Grunnvannsforsyning til meieri. 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-76124), Report, 1976)
   Det ble i 1960 boret to brønner, som måtte stoppes da pumping ga setninger på naboeiendom. Rapporten gir forslag til ny prøvepumping etter utforing av borehull, alternativt ny boring. Området er dekket av leire.
  • Grunnvannsforsyning til villa. 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-75261), Report, 1975)
   Det var ønsket å bore en ny brønn på eiendommen, da den eksisterende gir sterkt jernholdig vann. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart i området skifter mellom gneis og amfibolitt.
  • Grunnvannsforsyning, bolig nær Kolstad sykehjem, Tune. 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-76252), Report, 1976)
   Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2, alternativt 4 familier.Boreplass ble tatt ut. Bergarten er granitt.
  • Grunnvannsforsyning, Lilleng Vernehjem. 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-74044), Report, 1974)
   Vernehjemmet forsynes med vann fra 2 borebrønner, men det ønskes mer vann. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
  • Grunnvannsforsyning, Onsøy kommune. 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-74178), Report, 1974)
   Muligheten for økt grunnvannsforsyning ble vurdert for 3 steder i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.
  • Grunnvannsforsyning, Smørstein 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-82020), Report, 1982)
   Et mindre vannverk for ca. 100 abonnenter ønsker å gå over til grunnvanns- forsyning fra fjellboringer. Bergarten er sandsten, synes å være noe mer opp- sprukket enn vanlig. En boring er utført med negativt resultat. Et ...
  • Grunnvannsundersøkelser, Blefjell og Lyngdal, Flesberg 

   Bryn, K.Ø. (NGU-Rapport (O-75215), Report, 1975)
   På Blefjell ble vurdert om avløpet fra Blåberg fjellstue forurenset et nærliggende vann.\rI Lyngdal ble det vurdert om en privat borebrønn ville bli ødelagt hvis den ble koblet til kommunalt vannledningsnett og ble pumpet ...