• Dårlig vann i ny borebrønn 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (86.148), Report, 1986)
   Siste vinter ble det boret en brønn i fjell for å forsyne en Caravanplass og endel hytter. Det ble oppnådd mye vann, men det viste seg å ha en intens lukt. Ellers bra, og vannet er godkjent av Helserådet. Vannet må renses ...
  • Erstatningsvann til fiskeoppdrett. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (85.178), Report, 1985)
   Et anlegg for fiskeoppdrett hadde fått ødelagt sin vannkilde p.g.a. en nærliggende tunnel. Steder for boring av fjellbrønner ble tatt ut.
  • Et funn av pseudotachylitt i S. Trøndelag, og en teori for dannelsen. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU (211), Journal article, 1960)
   (forkortet) A new locality of pseudotachylite, and a theory of formation: A new locality of pseudotachylite, in southern Trøndelag, southern Norway is described. The geology of the area in which it occurs has been described ...
  • Fortsetter Horrsjøbergets sedimentserie inn i Norge? 

   Bryn, Knut Ørn (NGU (215), Journal article, 1962)
   An erratic quartizitic boulder, rich in kyanite, was found at Storsjøen, N. Odal, Southern Norway. The boulder also contains lazulite, rutile, pyrite and svanbergite. Lazulite and svanbergite have not been reported from ...
  • Geologien på søndre del av kartblad Essandsjø. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU (205), Journal article, 1959)
   The field observations were made during 1955 and 1956. The most important types of rocks are as follows. Near the SE corner of the map there is granite surrounded by quartz porphyry. This is overlain by another porphyry, ...
  • Grunnvann til 5 hus, Velebø, Skien kommune. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (86.149), Report, 1986)
   5 eneboliger var under planlegging, skal forsynes fra borebrønn i fjell. Sted for brønnboring ble tatt ut.
  • Grunnvann øst for Oslo-feltet. Meddelelse fra Vannboringsarkivet nr. 10. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU (213), Journal article, 1961)
   A rapid survey of the general geology south, east and northeast of Oslo is given with a view to explain the differences in water supply in various Precambrian rocks. The gneisses usually give much more water than the more ...
  • Grunnvannsalternativ Kilemoen, uttalelse fra N.G.U., utført sommeren 1974. 

   Bryn, Knut Ørn; Henriksen. H.; Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (O-74216), Report, 1974)
   Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.
  • Grunnvannsforsyning Flesberg sentrum 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (O-77119), Report, 1978)
  • Grunnvannsforsyning Halset, Maridalen. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (86.140), Report, 1986)
   Veiarbeid hadde ødelagt eksisterende brønn, og det skal bores en ny fjellbrønn. Ikke synlig fjell på tomten, men bergarten i distriktet er Nordmarkitt. Borested ble tatt ut.
  • Grunnvannsforsyning Hof sentrum 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (O-74102), Report, 1974)
  • Grunnvannsforsyning Skjærhalden 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (O-75316-1), Report, 1976)
  • Grunnvannsforsyning til 2 hyttefelt, Blefjell. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (85.189), Report, 1985)
   Det var planlagt 2 hyttefelt med henholdsvis 40 og 50 hytter. Bergarten er kvartsitt med noe glimmer og endel pegmatitt. Boreplasser ble tatt ut.
  • Grunnvannsforsyning til bolig 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (86.118), Report, 1986)
   Det var ønsket grunnvannsforsyning til en bolig. Bergarten er granitt. Det ble tatt ut en boreplass.
  • Grunnvannsforsyning til caravanplass, Blefjell. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (85.190), Report, 1985)
   En caravanplass for 150 enheter samt 15 hytter var under bygging. Vannbehovet ca. 1000 l\/time med utjevningsbasseng. Bergart kvartsitt Boreplass ble tatt ut.
  • Grunnvannsforsyning til driftsbygning, Nærsnes. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (86.117), Report, 1986)
   Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt driftsbygning for fiskeoppdrett. Det ble tatt ut 2 alternative boreplasser.
  • Grunnvannsforsyning til småbruk. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (86.143), Report, 1986)
   Det var ønsket grunnvannsforsyning til et småbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
  • Grunnvannsforsyning, boligfelt ved gata 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (O-74204), Report, 1974)
  • Grunnvannsforsyning, enebolig Borge kommune. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (O-81077), Report, 1981)
   Grunnvannsundersøkelse for enebolig. Bergart granitt, massiv, varierende kornstørrelse. Vertikale sprekker var ikke kontinuerlige, større mulighet for litt vann fra benkningen. Flere tørre boringer i distriktet. Anbefalte ...
  • Grunnvannsforsyning, planlagt nytt hotel, Fjellheim Fjellstue. 

   Bryn, Knut Ørn (NGU-Rapport (O-74094), Report, 1974)