• Foreløpig fare- og risikovurdering av ustabile fjellpartier ved Jasete-Furekamben-Ramnanosi, Aurland kommune 

   Fischer, Luzia; Hermanns, Reginald L.; Bunkholt, Halvor; Eiken, Trond; Rønning, Jan Steinar; Oppikofer, Thierry; Böhme, Martina (NGU-Rapport (2011.025), Report, 2011)
   NGU utfører kartlegging av store fjellskred på oppdrag fra NVE. Fare-og risikoklassifisering av objekt inngår som en del av oppdraget. Det pågår pr. i dag kartlegging i tre fylke; Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. ...
  • Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms 

   Lauknes, Tom Rune; Böhme, Martina; Bunkholt, Halvor; Dehls, John; Oppikofer, Thierry; Hermanns, Reginald; Dalsegg, Einar; Kristensen, Lene; Eriksen, Harald Øverli (NGU-Rapport (2016.031), Report, 2016)
   Gamanjunni 3 ligger i en vestvendt skråning, i 1100 meters høyde ovenfor Sommarlia i Manndalen, Kåfjord kommune. Det ustabile fjellpartiet er avgrenset av en fullstendig utviklet bakskrent som viser en forflytning på omtrent ...
  • Recommended hazard and risk classification system for large unstable rock slopes in Norway 

   Böhme, Martina; Yugsi Molina, Freddy; Sætre, Stine; Loew, Simon; Jaboyedoff, Michel; Fischer, Luzia; Devoli, Graziella; Dahle, Halgeir; Crosta, Giovanni B.; Bunkholt, Halvor; Hermanns, Reginald; Oppikofer, Thierry; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2012.029), Report, 2012)
   Catastrophic failure of large rock slopes in Norway has several times per century led to rock avalanches or large rock falls, which impacted into settlements directly, but also caused either a displacement wave when impacting ...
  • ROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010 

   Redfield, Tim; Hermanns, Reginald; Eiken, Trond, L'Heureux, Jean-Sebastien; Bunkholt, Halvor; Osmundsen, Per Terje; Oppikofer, Thierry; Lauknes, Rom Rune (NGU-Rapport (2011.031), Report, 2011)
   Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert ...