• Kartlegging av grunnvarmepotensialet fra løsmasser i Otta, Sel kommune 

      Dagestad, Atle; Colleuille, Herve; Heidenstrøm, Birger; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2005.048), Report, 2005)
      Forkortet:\rI forbindelse kartlegging av grunnvarmepotensialet i Otta området er det utført georadarundersøkelser, sonderboringer og nedsetting av undersøkelsesbrønner i løsmasser. Det ble under etablering av undersøkel ...