• Feltbefaring av seks lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden 

   Cramer, Jan; Lutro, Ole; Frengstad, Bjørn; Bergstrøm, Bjørn; Rønningen, Åse (NGU-Rapport (2010.059), Report, 2010)
   På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport ...
  • Forurenset grunn og sedimenter i Trondheim kommune, Datarapport 

   Langedal, Marianne; Cramer, Jan; Volden, Tore; Storstad, Trond Magne; Gutneb, Håvard; Jæger, Øystein; Haugland, Toril; Finne, Tor Erik; Elvebakk, Harald; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2000.115), Report, 2001)
   Basert på datagrunnlaget i denne rapporteen samt historiske undersøkelser skal det være mulig å avgrense områder som sannsynligvis er forurenset og å lage aktsomhetskart for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim. Slike ...
  • Hisu-prosjektet 1974. Malmundersøkelser i Ravnåsen og Eiteråkroken, Gran kommune, Nordland. 

   Staw, Jomar; Eidsvig, Per; Dalsegg, Einar; Cramer, Jan (NGU-Rapport (1252/2), Report, 1975)
   Ravnåsen bly-sinkforekomst opptrer som en rekke røsker, synker og dagstrosser i en ca 2 km lang linjalrett sone i en mektig marmor. Eiteråkroken bly-sink- forekomst opptrer som spredt mineralisering i den sydlige delen av ...
  • MAREANOs pilotprosjekt på mikroplast - resultater og forslag til videre arbeid 

   Jensen, Henning K.B.; Cramer, Jan (NGU-Rapport (2017.043), Report, 2018)
   Ti sedimentprøver fra norske havområder er analysert for innhold av mikroplast. Prøvene er fra forskjellige avsetningsmiljøer, og analysene er utført på åtte sedimentkjerner tatt med multicorer og to prøver tatt med ...
  • Program for "Det 10.seminar om hydrogeologi og miljøkjemi", NGU 8.-9-februar 2001. 

   Aune, Tove; Cramer, Jan (NGU-Rapport (2001.010), Report, 2001)
   Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av forerag for \"Det 10.Seminar om hydrogeologi og miljøkjemi\" ved NGU 8.-9. februar 2001. Rapporten inneholder sammendrag fra 32 foredrag, 3 plakarpresentasjoner ...
  • Samarbeidsprosjekt for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim; Resultater og erfaringer fra forprosjekt. 

   Elvebakk, Harald; Finne, Tor Erik; Jæger, Øystein; Cramer, Jan; Volden, Tore (NGU-Rapport (2000.062), Report, 2000)
   (Forkortet) Trondheim kommune, Trondheim havn og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har initiert et prosjekt med formål kartlegging av forurenset grunn og sedimenter i Trondheim by og havn. Denne rapporten inneholder resultater ...
  • Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall 

   Cramer, Jan; Solli, Arne; Schiellerup, Henrik; Larsen, Eiliv; Keiding, Marie; Erichsen, Eyolf; Dagestad, Atle; Brönner, Marco; Baranwal, Vikas (NGU-Rapport (2015.055), Report, 2016)
   NGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall. Utgangspunktet for vurderingen var en liste med 12 lokaliteter som var sammenstilt av Direktoratet for ...