• Mineralundersøkelser i Staulan i Visten, Vevelstad kommune. 

   Cramer, Jan.; Vik, Eirik (NGU-Rapport (1339/3), Report, 1975)
   Staulans sinkforekomst er beliggende ca. 7 km. sydøst for ferjestedet Forvik i Vevelstad kommune. Forekomsten ligger 1 km. syd for den fraflyttede gården Langkilen ved enden av Ytre Kilen i Visten. Fra gården går det en ...
  • Mineralundersøkelser i Svenningdal, Grane kommune. 

   Cramer, Jan.; Vik, Eirik (NGU-Rapport (1339/2), Report, 1976)
   Som en del av et større prosjekt som går ut på å undesøke bly sink forekomster i Nord-Norge ble det sommeren 1975 foretatt detaljkartlegging i målestokk 1: 5000 ved Svenningdal bly-sølv forekomst. Den følgende rapporten ...