• Årsmelding 2020 - SMART 

      Løvø, Gudmund; Dahl, Rolv M. (Report, 2021)
      NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Det siste året har vi utarbeidet en ny strategi, som går fram til 2030. Det gjennomgående begrepet i denne er «smart»; SMART datafangst, SMART bearbeiding, SMARTE ...