• Grus- og Pukkregisteret - Brukerundersøkelse 

   Dahl, Rolv Magne (NGU-Rapport (95.124), Report, 1995)
   Norges geologiske undersøkelse fullførte i 1995 arbeidet med å etablere det landsomfattende Grus- og pukkregisteret. I forbindelse med planleggingen av det videre arbeid på dette området, ble det gjennomført en brukerundersøkelse. ...
  • Regional forvaltning av mineralske ressurser 

   Dahl, Rolv Magne (NGU-Rapport (95.112), Report, 1995)
   Prosjektet har til hensikt å skaffe en oversikt over hvordan det arbeides med forvaltning og utvikling av mineralske ressurser i fylkeskommunene, hvordan dette organiserer og hvilke erfaringer som er gjort. Prosjektet er ...