• Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Meldal kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (2003.060), Report, 2003)
   I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune (1999-2002)foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, ...
  • Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Rennbu kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (2003.061), Report, 2003)
   I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune (1999-2002) foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, ...
  • Ajourhold av Grus-, pukk- og steintippdatabasen i Nordland fylke 

   Erichsen, Eyolf; Dahl, Rolv; Libach, Lars; Tangstad, Roald; Wolden, Knut (NGU-Rapport (2012.066), Report, 2012)
   I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfort ajourhold av Grus-, pukk-og steintippdatabasen i fylket. En vesentlig del av ajourholdet harvært å bedømme viktigheten av forekomstene ...
  • Fornying av Grus- og Pukkdatabasen i Eidfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (2005.019), Report, 2005)
   I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei ...
  • Fornying av Grus- og pukkdatabasen i Kvinnherad kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (2005.020), Report, 2005)
   I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei ...
  • Fornying av Grus- og pukkdatabasen i Voss kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (2005.021), Report, 2005)
   I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei ...
  • Geologisk informasjon i Mosvik kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.211), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Metode for verdisetting av geologisk mangfold i Miljødirektoratets KU-veileder 

   Angvik, Tine Larsen; Dahl, Rolv; Erikstad, Lars; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2020.042), Report, 2020)
   Rapporten beskriver metoder for verdisetting av geologisk mangfold. Geologisk mangfold kan beskrives langs to akser. 1) kilde til variasjon i naturen: et avgrenset område med en gitt geologisk sammensetning kan karakteriseres ...
  • Mineralressurser på Statskogs eiendommer i Nord-Trøndelag 

   Wolden, Knut; Dahl, Rolv; Furuhaug, Oddvar; Heldal, Tom; Barkey, Henri; Ryghaug, Per (NGU-Rapport (95.128), Report, 1995)
   Rapporten er en del av et samarbeid mellom Statskog og NGU. Målsettingen med samarbeidet er å skaffe Statskog verktøy for å presentere og vurderer forekomster av mineralske ressurser som finnes på Statskogs eiendommer. I ...
  • MINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012 

   Gautneb, Håvard; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Henderson, Iain; Schiellerup, Henrik; Rønning, Jan Steinar; Olesen, Odleiv; Løvø, Gudmund; Ihlen, Peter M.; Sandstad, Jan Sverre; Dahl, Rolv; Ebbing. Jörg (NGU-Rapport (2013.016), Report, 2013)
   MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut ...
  • Oppdatering av Grus- og pukkdatabasen i Finnmark fylke 

   Hugdahl, Helge; Neeb, Peer-Richard; Erichsen, Eyolf; Dahl, Rolv (NGU-Rapport (2010.003), Report, 2010)
   Sommeren 2008 ble det startet en oppdatering av de viktigste grus- og pukkforekomstene i utvalgte deler av Finnmark fylke i samarbeid med FeFo (Finnmarkseiendommen). Siktemålet var dels å etablere en oppdatert ressursoversikt ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Flatanger kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.200), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Fosnes kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.201), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Frosta kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.202), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Grong kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.203), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Høylandet kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.204), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Inderøy kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.205), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Leka kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.206), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Leksvik kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.207), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...
  • Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Levanger kommune 

   Dahl, Rolv (NGU-Rapport (96.208), Report, 1997)
   \"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske ...