• Geofagleg oppfølging av ustabilt fjellparti ved Mannen i Romsdalen 

      Dahle, Hallgeir; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald; Saintot, Aline (NGU-Rapport (2010.022), Report, 2011)
      Fjellområdet ved Mannen og Børa har yore kjent som potensielt fjellskredområde sidan slutten av 1990-talet. Årlege målingar med GPS sidan 2006 viser at fjellsida ved Mannen er i rørsle med ca 5 cm\/år. Dette blir understreka ...