• 2D resistivitet og georadarmålinger Ebbadalen og Wordiekammen, Billefjorden, Svalbard 

   Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2004.058), Report, 2005)
   Forkortet: I forbindelse med samarbeidsprosjektet med Norsk Hydro og CIPR (Centre for Intergrated Petroleums Research) ved universitetet i Bergen, har NGU utført 2D resistivitet- og georadarmålinger i Ebbadalen og på ...
  • 2D resistivitetsmålinger langs den planlagte Holm-Holmestrand-Nykirke jernbanetunnel 

   Ganerød, Guri V.; Rønning, Jan S.; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2009.068), Report, 2010)
   I oppdrag for Jernbaneverket har NGU utført geofysisk kartlegging med 2D resistivitet langs tunnelløpet Holm-Holmestrand-Nykirke i Vestfold fylke. Det er totalt samlet inn ca. 14 km resistivitetsdata, som så er prosessert ...
  • 2D resistivitetsmålinger ved Brubakken, Melhus sentrum og Skjerdingstad i Melhus kommune, Sør-Trøndelag: Data og tolkninger 

   Solberg, Inger-Lise; Dalsegg, Einar; Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2014.022), Report, 2014)
   Rapporten inneholder data fra 2D resistivitetsundersøkelser og grunnboringer fra tre områder i Melhus kommune: Brubakken i nord, Melhus sentrum og Skjerdingstad i sør. Data er samlet inn for å få en mer helhetlig forståelse ...
  • Coop Phase 2 Crustal Onshore-Offshore Project 

   Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar; Dumais, Marie-Andrée; Gellein, Jomar; Gernigon, Laurent; Heldal, Tom; Larsen, Bjørn Eskil; Lauritsen, Torleif; Lutro, Ole; Maystrenko, Yuriy; Nasuti, Aziz; Roberts, David; Rueslåtten, Håkon; Rønning, Jan Steinar; Slagstad, Trond; Solli, Arne; Stampolidis, Alexandros (NGU-Rapport (2015.063), Report, 2015)
   The Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated mapping and research project established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Mid Norway. The Coop Phase 2 Report ...
  • CP- og ledningsevnemålinger på Melkedalen CU-Zn-forekomst, Ballangen, Nordland 

   Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (93.019), Report, 1993)
   I forbindelse med undersøkelser av Melkedalen Cu-Zn-forekomst, har NGU utført CP-målinger på bakken og i de fleste borhull. I tre av borhullene ble det i tillegg også utført ledningsevnemålinger. CP-målingene på bakken har ...
  • CP- og magnetiske målinger ved Malså og Åkervollen gruver, Verdal, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (95.003), Report, 1995)
   NGU har utført CP- og magnetiske målinger over Malså og Åkervollen gruver. Hensikten med målingene var å se om det kunne være gjenstående malm av betydning i de deler av gruvene hvor det hadde vært drift. Ved Malså har de ...
  • CP- og TFEM-målinger vest for Gjersvikforekomsten, Røyrvik, Nord-Trøndelag 

   Elvebakk, Harald; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (94.086), Report, 1994)
   Det er gjort CP og Transient EM-målinger i et ca. 1km2 stort område vest for Gjersvikforekomsten i Røyrvik. Hensikten var å påvise tilleggsmalm i forekomstens nærområde for å forlenge den igangværende gruvedriften.
  • CP- og VLF-målinger Alsvåg gruve 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (1800/35C), Report, 1981)
   Hensikten med målingene var å undersøke den tidligere kjente kisforekomsts utstrekning og dyptgående. Målingene indikerer at den tidligere kjente kisforekomst har en utstrekning langs strøket på ca. 250 m og et dyptgående ...
  • CP-, SP- og ledningsevnemålinger ved grafittundersøkelser ved Hornvannet, Sortland, Nordland 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (94.003), Report, 1994)
   Fortrolig til 31.12.97 De geofysiske målingene i 1993 har gitt tilleggsinformasjon om sonene IV og V, og fastlagt utstrekningen av en ny sone (sone VIII). I tillegg er det påvist flere soner, hvor en ser ut til å ha ...
  • CP-borhullsmålinger Joma-Syd, Røyrvik, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (93.098), Report, 1993)
   I forbindelse med Grong Grubers boringer i sydfeltet, har NGU utført CP-mål- inger i tilsammen 8 borhull. Hensikten med målingene var å fastlegge de på- viste mineraliseringenes utstrekning. Målingene har vist at ...
  • CP-borhullsmålinger ved Bleikvassli Gruber i 1998, Hemnes, Nordland. 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (99.004), Report, 1999)
   For vurdering av mulig gjenåpning av gruva ble det sommeren 1998 utført et omfattende borprogram i Bleikvassli for påvisning av eventuell ny malm langs hovedmalmens vestflanke. NGU fikk i oppgave å teste om en ved bruk av ...
  • CP-målinger borhull 5-86, 2-90 og 8-90 Bleikvassli Gruber, Hemnes, Nordland 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (96.121), Report, 1996)
   I forbindelse med prospektering ved Bleikvassli Gruber ble det i 1986 boret et hull mot en mulig SV-lig fortsettelse av hovedmalmen. Boringen var negativ. Det var ingen spor av mineralisering og mikroklingneisen manglet. ...
  • CP-målinger Brunesbekken, Bleikvassli, Hemnes, Nordland 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (97.175), Report, 1998)
   Som en del av Nordlandsprogrammets Bleikvassliprosjekt ble det i 1995 utført TFEM-målinger i et større område rundt Bleikvassli Gruber. Ved Brunesbekken på vestsiden av Kongsfjellet ble en leder indikert på 100 m dyp i ...
  • CP-målinger Godejord, Grong, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (95.005), Report, 1995)
   NGU har gjort CP bakke- og borhullsmålinger i tre nye borhull ved Godejord- forekomsten. Hensikten var å se om påtruffet mineralisering på stort dyp (300 m) representerte den tidligere kjente malmsonen fra utgående og ...
  • CP-målinger Kongsfjell-øst, Hemnes, Nordland 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (96.006), Report, 1996)
   I forbindelse med prospektering for å finne malmreserver til Bleikvassli Gruber har NGU utført CP-målinger med jording i skjerp VI og XII i den østlige delen av Kongsfjellet.
  • CP-målinger på Ertelien Ni-forekomst 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (1650/8C), Report, 1979)
   Hensikten med målingene var å undersøke de tidligere påviste ledernes ut- strekning og dyptgående. Den sterkeste EM-indikasjonen ut fra målingene i 1946 (GM rapport nr. 53) ble valgt som jordingspunkt. Målingene viser at ...
  • Detaljert geofysikk over Høgtuva Be-mineralisering, Rana, Nordland 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (88.017), Report, 1988)
   I forbindelse med undersøkelse av Be-mineraliseringen ved Høgtuva har NGU ved Geofysisk avdeling utført et geofysisk metodestudium over noen av de kjente mineraliseringene. De geofysiske metodene som ble benyttet var VLF, ...
  • Electrical resistivity and refraction seismic data acquisition over a segment of the Møre-Trøndelag Fault Complex 

   Nasuti, Aziz; Chawshin, Kurdistan; Dalsegg, Einar; Tønnesen, Jan Fredrik; Ebbing, Jörg; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2009.037), Report, 2011)
   The Møre-Trøndelag Fault Complex (MTFC) is a key structural element in mid-Norway. 2D resistivity profiling and shallow refraction seismics have been carried out to resolve the near surface structures of the fault in the ...
  • Elektriske målinger i tunnel, Funna Kraftverk, Meråker, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (2006.056), Report, 2006)
   For å kartlegge gunstige soner for joding av de elektriske anleggene knyttet til det nye Funna Kraftverk i Meråker, har NGU utført resistivitetsmålinger (elektriske motstandsmålinger) langs den nye utløpstunnelen. Målte ...
  • EM-Slimgram and magnetic measurments in the Ogna and Evje areas, Southern Norway, 1998 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (98.135), Report, 1998)