• Botntype og sedimentmektigheit i utvalde område av Hardangerfjorden 

   Longva, Oddvar; Dahl, John Anders; Danielsen, Eilif; Lepland, Aivo; Christensen, Ole (NGU-Rapport (2005.017), Report, 2005)
   I samarbeid med Hordaland fylkeskommune gjennomførte NGU feltarbeid med F\/F \"Seisma\" i ytre Hardangerfjord i perioden 4. til 10. august 2004. Vi kartla djupner i tre område - nordsida av Halsnøy, austsida av Huglo\/Skorpo ...
  • Bruk av grunnvann som energikilde for Oppdal sentrum 

   Lauritsen, Torleif; Danielsen, Eilif; Halkjelsvik, Anveig B.; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2002.074), Report, 2002)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Oppdal kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Høgskolen i Hedmark er muligheten for å benytte grunnvannet som energikilde i Oppdal sentrum kartlagt. De geologiske undersøkelsene ...
  • Georadar og refleksjonsseismiske målinger i Tanadalen, Tana kommune, Finnmark 

   Mauring, Eirik; Danielsen, Eilif; Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (95.007), Report, 1995)
   Som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Trømsø og NGU, er det utført georadar- og refleksjonsseismiske målinger ved 5 lokaliteter i Tanadalen i Finnmark. Det er også utført sonderboringer (6 borhull). ...
  • Grunnvannsundersøkelser i løsmasser for Rødven vassverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke 

   Elvebakk, Harald; Danielsen, Eilif; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (98.056), Report, 1998)
   NGU har på oppdrag fra Rødven vassverk undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann i løsmasser ved Rødven. Vannbehovet er oppgitt til 1,5 - 2 l\/s. Undersøkelsene har omfattet fem profileringer med georadar i de mest ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Haugsbakken, Lærdal kommune. 

   Jæger, Øystein; Danielsen, Eilif (NGU-Rapport (99.029), Report, 1999)
   Etter henvendelse fra Lærdal kommune har NGU undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann i løsmasser til kommunal vannforsyning ved Haugsbakken i Lærdal. Undersøkelsene har omfattet to boringer 34 og 35 m dyp. Boringene ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Hellesylt, Stranda kommune 

   Skrede, Aase Midtgård; Danielsen, Eilif; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (99.020), Report, 1999)
   I forbindelse med prosjektet \"Økt bruk av grunnvann\" har Stranda kommune bedt NGU om bistand til å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde ved Hellesylt vassverk. Vannforsyningen i dag er basert på elveinntak ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Kvina og Aldersundet i Lurøy kommune. 

   Skrede, Aase Midtgård; Danielsen, Eilif; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (98.164), Report, 1998)
   I forbindelse med \"Program for vannforsyning\" har NGU gjennomført grunnvannsundersøkelser ved Kvina og Aldersundet i Lurøy kommune. Mulighetene for uttak av grunnvann i fjell er vurdert for forsyningsstedet Kvina. ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Nedre Breivik, Skjerstad kommune 

   Skrede, Aase Midtgård; Danielsen, Eilif (NGU-Rapport (98.163), Report, 1998)
   I forbindelse med prosjektet \"Økt bruk av grunnvann\" har NGU i 1998 gjennomført grunnvannsundersøkelser for forsyningsstedet Nedre Breivik i Skjerstad kommune, Nordland fylke. Det er undersøkt muligheter for grunnvannsuttak ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Utgard i Hattfjelldal 

   Jæger, Øystein; Danielsen, Eilif (NGU-Rapport (2001.008), Report, 2000)
   NGU har undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann på Utgard i Hattfjelldal. Vannet skal nyttes til oppdrett av røye og vannbehovet er angitt til 5 000-20 000 l\/min. (83-333 l\/sek).\rUndersøkelsene har omfattet ...
  • Sonderboringer ved utløpet av Altaelva, Finnmark 

   Mauring, Eirik; Danielsen, Eilif (NGU-Rapport (96.118), Report, 1996)
   I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkeslse (NGU) og Universitetet i Tromsø (UiT) er det utført sonderboringer ved utløpet av Altaelva i Finnmark. Prosjektet har som hovedformål å konstruere ...