• Grunnundersøkelser for etablering av ny produksjonsbrønn ved Granli vannverk, Kongsvinger 

   Dagestad, Atle; De Beer, Hans; Storrø, Gaute; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2009.018), Report, 2009)
   I forbindelse med utvidelse av brønnparken til vannverket på Granli har NGU gjennomført grunnundersøkelser i et område på østsiden av Vingersjøen. Det er utført geofysiske undersøkelser (2D resistivitet og georadar) samt ...
  • Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020. Sluttrapport 

   Gundersen, Pål; De Beer, Hans; Sæther, Ola Magne; Tuttle, Kevin John; French, Helen Kristine; Aagaard, Per (NGU-Rapport (2016.008), Report, 2016)
   Åtte samarbeidende institusjoner har gjennomgått status og utfordringer for det norkse hydrogeologifaget under prosjektet \"Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020\". Det har vært delfinansiert av Forskningsrådet ...