• Neotectonic map of Norway and adjacent areas scale 1:3 000 000 

   Keiding, M.; Dehls, J.; Olesen, O. (Map, 2018)
   Neotektonikk er studiet av bevegelser og deformasjon av jordskorpen, som er nåværende eller nyere i geologisk tid. Kartet viser jordskjelv, fokalmekanismer, spenningsmålinger, postglasiale forkastninger, landhevning, ...
  • Neotectonics in Norway, Final Report 

   Blikra, L. H.; Fjeldskaar, W.; Olsen, L.; Roberts, D.; Rise, L.; Brekke, H.; Olesen, O.; Bockmann, L.; Faleide, J. I.; Dehls, J.; Bungum, H.; Riis, F.; Hicks, E.; Braathen, A.; Longva, O.; Lindholm, C. (NGU-Rapport (2000.002), Report, 2000)
   Geodynamic modelling of the present crustal uplift indicates that the uplift of western Norway and northern Norway is partly due to other mechanisms that the glacioisostatic rebound. We have also deduced a new model based ...
  • Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms - status og planer etter feltarbeid 2011 og 2012 

   Eiken, T.; Redfield, T.; Böhme, M.; Bunkholt, H.; Otterå, S.; Yugsi Molina, F.X.; Hermanns, R.L.; Dehls, J.; Osmundsen, P.T. (NGU-Rapport (2013.021), Report, 2013)
   66 ustabile fjellpartier er undersøkt i løpet av feltsesongene 2011 og 2012. 45 av de ustabile fjellpartiene er feltbefart for første gang av geologer fra NGU, og 19 av disse er avskrevet som ikke ustabile fjellpartier. ...